Personlig utveckling på djupet

Personlig utveckling på djupet

Om Villa Sinnesros blogg om personlig utveckling

Bloggen handlar om personlig utveckling från olika perspektiv. Det kan handla om konkreta tips för att utvecklas mer som person och finna mer lycka i vardagen. Men det kan också handla om mer filosofiska resonemang för dig som läsare att fundera vidare på. Allt handlar dock om personlig utveckling, på djupet, dvs att lära känna och älska dig själv och finna lycka och glädje i livet. Bloggen är en del av Villa Sinnesro, vars syfte är att uppmuntra till personlig utveckling.

Egot - liten tuva som kan stjälpa stort lass

Personlig utvecklingPosted by Jenny Blom, Villa Sinnesro Sep 23, 2013 18:57

I detta inlägg tänkte jag prata lite om egot, för även om det finns många saker att snubbla på i sin personliga utveckling så är egot något som kan sätta riktiga käppar i hjulet, kanske framförallt i dagens samhälle.

Innan jag går in närmare på detta vet jag att det är på sin plats att definiera vad jag menar med egot, för detta är annars en stor källa till missförstånd i resonemanget. Jag skiljer på egot och mitt sanna jag. För mig är egot det som lever i det externa, det som vill ha en image, en identitet gentemot andra. Egot är det som tänker och resonerar med "logik". Egot lever ofta i dåtid eller i framtid, sällan eller aldrig i nutid. Egot är det som vill vinna och som villa ha mer. Egot är det som hittar ord för att beskriva vem du är och som väljer att kategoriserar (tyvärr även dömmer) andra. Egot är det som ofta hittar anledningar till att inte vilja förändras och som ofta slänger sig med uttrycket ”jag är sån”. Egot gillar att äga, att synas och att anses som framgångsrik, men gillar också att klaga och gör sig gärna till ett offer för att på så sett skapa sig en identitet. Egot skyller gärna på andra (medmänniskor, samhället, situationen mm) för negativa saker som inträffat en själv, för egot vill inte vara inblandat i dessa händelse. Egot lever i alla samhällsklasser, i alla trossystem och i alla politiska inriktningar, men yttrar sig där på olika sätt.

Mitt sanna jag däremot, lever i ditt inre och bryr sig inte om vad andra tycker och tänker. Det sanna jaget ÄR bara och har inget behov av att förklara vem den är eller hävda sig gentemot andra. Det sanna jaget följer med i samhället men dömmer och kategorierar inte. Det sanna jaget lever i nuet och tar allt för vad det är, den accepterar och går vidare. Och det är i det sanna jaget vi finner den gränslösa kärleken.

Två delar av oss själva som fyller olika funktioner och som vi självklart behöver. Problemet är att vi krånglar till det genom att inte skilja på dessa olika delar och därmed förväxlar vi ofta egot med vår inre kärna. Kanske pga att egot har vuxit sig väldigt starkt i dagens induvidualistiksa samhälle. Idag identifierar vi oss mer eller mindre med egot och nästintill idoliserar det. Det råder inte balans.

Denna obalans har gjort att när vi söker våra väger i livet så lyssnar vi till egot och tror att egots mål och drivkarfter kommer föra oss till lycka. Egot kan absolut ge oss tillfälliga rus och korta lyckostunder, men egot kommer aldrig föra oss till sinnesro och ett lyckligt fundament i tillvaron. Om man vill uppnå detta (vilket dagens samhälle dessutom fått oss att tro inte går) måste vi lyssna till vår inre kärna, vårt sanna jag, vår intuition, vår magkänsla och följa det vart det än leder. Och det är mycket möjligt att det krockar helt med vad egot har för planer.

Om man nu vill uppnå ett lyckligt fundament i livet så är det, som jag tidigare sagt, viktigt att lyssna inåt. Men för att göra detta kan ett första steg vara att försöka tona ner egot för att öppna upp för vårt sanna jag. Nu kan man inte besegra egot, egot kommer alltid vara där, och vi ska inte ens försöka besegra det för då blir det bara än starkare. Vi ska bara tona ner det en aning. Och det gör man bäst genom att bara blir medveten om att det existerar. Egot är som starkast när vi inte är medveten om det. Så nästa gång vi tex argumenterar med någon kan vi bara medvetet reflektera över att detta är mitt ego som argumenterar, eller nästa gång vi snackar skit om någon eller nästa gång vi bara känner att vi måste ha någonting, någon pryl etc. Genom att bara göra oss medvetna om egot i dessa situationer så förminskas det. Det är ett stort och fullt tillräckligt steg för att gå vidare till det mer roliga.

Det roliga i att börja lyssna till sitt inre, sitt sanna jag, sin kärna, sin intuition (ärt barn har många namn). Det som bankar, slår och skriker i hopp om att vi någon gång ska lyssna, men som vi allt för ofta trycker bort och tänker att det där tar vi en annan dag, ett annat år eller i ett annat liv. För att lyckas med detta, har stillheten, tystnade, ensamheten STOR betydelse. Men det tänkte jag att jag skulle prata mer om vid nästa tillfälle.

Fram till dess lyssna gärna mer på vad Eckhart Tolle har att säga om egot.
http://www.youtube.com/watch?v=Xmr_tGIReL8
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.